Spectalight.io Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków”. Dofinansowanie projektu z UE: 999 982,92 PLN

Aktualizacja z dnia: 22.06.2022r.

Informacja o wyborze wykonawcy oraz protokół z wyboru ofert znajdują się w załączniku poniżej.

załącznik - protokół z wyboru ofert

Ogłoszenie o pracę - monter

15 czerwiec 2022r.

W związku z realizacją projektu nr. POPW.01.01.02-06-0017/21 pt. „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce WschodniejSpółka Spectalight.io Sp. z o.o. poszukuje Zleceniobiorcy w ramach stanowiska: Monter/pomocnik

Specyfikacja i zasady współpracy:współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa o zlecenie)wymiar 56 godzin w skali miesiąca, elastyczny harmonogram współpracy

Minimalne wymogi względem kandydata: O wykonanie zlecenia może ubiegać się Zleceniobiorca, który na moment realizacji zlecenia spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  lub- przygotowanie zawodowe w obrębie branży elektronik lub mechanik (kurs potwierdzony certyfikatem), lub- szkoła kierunkowa (zawodowa, średnia, lub wyższa).

Swoją kandydaturę należy zgłosić do dnia 22.06.2022r. na adres mailowy: kontakt@spectalight.io lub pocztą tradycyjną: Opole Lubelskie, Ogrodowa 12, 24-300 Opole Lubelskie. W zgłoszeniu należy załączyć 3 załączniki widoczne poniżej.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się również poniżej jako załącznik “zapytanie ofertowe monter pomocnik.pdf”

załącznik nr 1 - kliknij, aby pobraćzałącznik nr 2 - kliknij, aby pobraćzałącznik nr 3 - kliknij, aby pobraćzałącznik nr 4 - kliknij, aby pobrać