Spectalight.io Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków”. Dofinansowanie projektu z UE: 999 982,92 PLN

Aktualizacja z dnia: 19.01.2023r.

Informacja o wyborze wykonawcy oraz protokół z wyboru ofert znajdują się w załączniku poniżej.

załącznik - protokół z wyboru ofert

Ogłoszenie o pracę - sprzedawca

10 styczeń 2023r.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla projektu pt. „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Przedsiębiorstwo SPECTALIGHT.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia roli Sprzedawcy.
Forma zaangażowania: umowa cywilnoprawna (zlecenie/dzieło/B2B) lub umowa o pracę.
Szacowane zaangażowanie Wykonawcy: 168 godz./mies.

Szczegóły zapytania przedstawione są w załączniku, który dostępny jest do pobrania poniżej.

załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe - kliknij, aby pobraćzałącznik nr 2 - istotne postanowanienia umowy - kliknij, aby pobraćzałącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego - kliknij, aby pobrać