Spectalight.io Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków”. Dofinansowanie projektu z UE: 999 982,92 PLN

Realizowane projekty UE

Spółka Spectalight.io Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z środków Unijnych - projekt nr. POPW.01.01.02-06-0017/21 pt. „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Beneficjent: Spectalight.io Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.09.2021r. do 31.08.2023r.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej w oparciu o przygotowany w ramach 1.1.1 POPW model biznesowy i innowacyjny produkt poprzez wprowadzenie zupełnie nowej możliwości ekspresji dla artystów, którzy pragną wykorzystać spektakularne medium jakim jest niebo - do niesienia przekazu. Technologia umożliwia realizowanie widowisk artystycznych, czysto rozrywkowych, jak i niekonwencjonalnych (np. marketingowych/ ambientowych). Dzięki całkowitej rezygnacji z procesu eksplozji - rozwiązanie jest naturalnym następstwem klasycznych fajerwerków.

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie: 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Nr Naboru: POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19
Rodzaj projektu: Konkursowy

Wartość projektu ogółem: 1 332 558,51 zł
Wartość projektu kwalifikowana: 1 176 450,50 zł
Wartość dofinansowania: 999 982,92 zł